KE Installasjon
Bedriftsvegen 9, 4353 Klepp St
Man-Fred: 8:00 til 15:30
51 78 91 00
Send oss en forespørsel

Hvordan løse ladeproblematikk i borettslag og sameier?

El-bil lading er et svært aktuelt tema.
På markedet i dag er det flere forskjellige løsninger som gjør det lettere for oss å
tilby en løsning skreddersydd det aktuelle borettslagets / sameiets behov.

Borettslag

Alternativ 1

Ladestasjon 1,4 kW – 3,6 kW med fastmontert kabel med Type 1- / Type 2-plugg
Priser vil variere fra anlegg til anlegg. Våre erfaringstall tilsier ca kr 15 000,-
inkl. mva pr. ladestasjon. Se kampanje for spesialtilbud.

Alternativ 2

Våre erfaringstall tilsier ca kr 20 000,-
inkl. mva for Admin-anlegg og           kr 19 000,- inkl. mva. pr ladestasjon.

Alternativ 3:

Våre erfaringstall tilsier ca kr 25 000,- inkl. mva. pr ladestasjon.

 

 

KE installasjon kan tilby å montere ladestasjoner tilpasset deres behov. For borettslag og sameier har det i den siste tiden vært tilnærmet umulig å tilfredsstille forhåpninger og forventinger til lading av elektriske kjøretøy for mesteparten av beboerne. Det er det slutt på! Vi kan tilby flere forskjellige ladeopplegg, alt etter hva som passer det enkelte borettslag/sameie. Hovedsakelig må det kun være kapasitet til utvidelse av anlegget.
Hva gjør du? Kontakt oss for en uforpliktende gratis befaring hvor vi går over anleggets hovedfordeling og kontrollerer tilgjengelig kapasitet. Vi setter deretter opp et tilbud på det antall stasjoner sameiet/borettslaget måtte ønske. Dersom det ikke er kapasitet for utvidelse, kan vi søke om utvidelse av inntaket dersom det er kapasitet på inntakskabel og nærmest liggende transformator.

Alternativ 1

Ladestasjon 1,4 kW – 3,6 kW med fastmontert kabel med Type 1- / Type 2-plugg
Priser vil variere fra anlegg til anlegg. Våre erfaringstall tilsier ca kr 15 000,-
inkl. mva pr. ladestasjon. Se kampanje for spesialtilbud.
Konvensjonell ladestasjon mest optimal for eneboliger, men også fellesanlegg hvor
det er mye tilgjengelig effekt eller mulighet for forsyning fra andelseiers egen elfordeling.
Dersom ladestasjonene forsynes av fellesanlegget, vil dette begrense mulighetene
til fremtidig utvidelse. Aktuelt for de sameier og borettslag som kun ønsker et
fåtall tilgjengelige ladestasjoner.

Alternativ 2

Ladestasjon 1,4 kW – 22kW med laststyring
Dette anlegget gir større fleksibilitet enn alternativ 1 og kan utvides slik at det
totalt er 16 ladepunkt i anlegget. En Master montert i tavlen, sammen med et
styringsprogram i en PC vil kunne overvåke anlegget, samt at det automatisk styrer
effekten til hver ladestasjon under lading.
Et slikt anlegg egner seg for de sameier/borettslag som enten ønsker
utvidelsesmuligheter i ladeanlegget sitt, eller som ønsker et større antall
ladestasjoner som skal kunne lade samtidig.
Priser vil variere fra anlegg til anlegg. Våre erfaringstall tilsier ca kr 20 000,-
inkl. mva for Admin-anlegg og kr 19 000,- inkl. mva pr ladestasjon.

Alternativ 3:

Multifunksjonslader

Lokalt utviklet av selskapet Zaptec, kommer denne banebrytende ladestsasjonen
ZapCharger Smart.
Disse stasjonene kommuniserer trådløst med hverandre og tildeler tilgjengelig
ladestrøm etter behov slik at anlegget til en hver tid er best utnyttet.
Kommuniserer med kjøretøy og «leser» hva den trenger av ladestrøm. I tillegg vil
den kunne fasefordele, slik at de kjøretøy som har mulighet til 3-fase lading (Tesla
Model S blant annet) vil kunne få det så lenge det er kapasitet i anlegget, mens
bilen ved siden av som kun kan lades med 1-fase, får det.
Man trenger bare 1 tilførsel fram til første stasjon, så fordeler man seg videre til
de neste stasjonene. Godkjent fra leverandør med inntil 20 stk stasjoner pr. 32 A
kurs (Vi anbefaler 63 A dersom det er tilgjengelig kapasitet).
Kommuniserer med sky-løsning som administrerer alle stasjonene og kan også
utvides med betalingsløsning. Stasjonene er tyverisikre og elektronisk låsbasere,
slik at den kun kan benyttes av en bruker. Ladestasjonen åpnes og styres enkelt via
app, som gir full oversikt over ladestrøm, -tid og status på stasjonen.
Priser vil variere fra anlegg til anlegg. Våre erfaringstall tilsier ca kr 25 000,- inkl.
mva pr ladestasjon.

 

 

 
Kim Kristian Sevaldsen

2014